KP PSP Wschowa – ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego

19 stycznia br. nad Jeziorem Lgińskim odbyły się powiatowe wieloszczeblowe ćwiczenia zgrywająco – doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego, których organizatorem był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie na czele z Panem Andrzejem Andrusiakiem. Komenda Powiatowa PSP we Wschowie pełniła funkcje współorganizatora.

Ćwiczenia miały charakter szkolenia praktycznego z zakresu działań ratowniczych m.in. podejmowania osób z wody różnymi technikami. W ćwiczeniach udział brali strażacy z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie oraz wytypowanych jednostek OSP: Lgiń, Siedlnica, Wschowa. Ratownicy w czasie ćwiczeń ubrani byli w kombinezony suche i korzystali ze sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym.

Jeden z ćwiczonych epizodów zakładał, że na skutek niezachowania ostrożności podczas zabaw na lodzie doszło do załamania się pokrywy lodu pod uczestnikami zimowych zabaw na akwenie Jeziora Lgińskiego. W wyniku pęknięcia pokrywy lodu dwie osoby wpadły do wody. Pozostałe cztery osoby zdołały bezpiecznie przedostać się do pomostu i wezwać pomoc.

Obserwatorami ćwiczeń byli zaproszeni goście, między innymi: Pan Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego, Pan Wojciech Kuryłło – Wicestarosta Powiatu Wschowskiego, Pan Zdzisław Rygusik – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Ćwiczenia obserwowała grupa uczniów, pod opieką nauczycieli, z lgińskiej szkoły podstawowej.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie przygotowania strażaków – ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP we Wschowie