KP PSP Wschowa – ćwiczenia taktyczno-bojowe

27 maja br. na terenie Sławskiego Zakładu Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” sp. z o.o., we Wróblewie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, których tematem była organizacja działań ratowniczych na wypadek powstania pożaru pomieszczenia

gospodarczego i rozszczelnienia instalacji amoniakalnej. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP we Wschowie przy współudziale Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej ze: Wschowy, Leszna i Zielonej Góry oraz strażacy z jednostek OSP: Sława, Śmieszkowo, Stare Strącze. Do realizacji ćwiczeń wykorzystano 13 zastępów. Łącznie w ćwiczeniach brało udział 43 strażaków.

Celem ćwiczeń była praktyczna weryfikacja i sprawdzenie przygotowania strażaków-ratowników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektów produkcyjno – magazynowych, doskonalenie współpracy podczas działań ratowniczych sił i środków powiatu wschowskiego z SGRChem-Ekol z KM PSP Leszno.