KP PSP Wschowa – warsztaty ratownicze

W dniu 11 lipca br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyły się warsztaty metodyczne z zakresu ratownictw specjalistycznych. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności z zakresu podstawowego ratownictw,  takich jak ratownictwo wysokościowe, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczno – ekologiczne oraz działań poszukiwawczo – ratowniczych.  Udział w ćwiczeniach brały jednostki z KP PSP we Wschowie, OSP Sława oraz OSP Wschowa. Uczestnicy ćwiczeń zostali podzieleni na trzy grupy, które jednocześnie wykonywały poszczególne zadania taktyczne zgodne z opracowanym scenariuszem. Każda z grup wykonywała po jednym z zadań taktycznych z każdego rodzaju ratownictwa, m.in. usunięcie substancji ropopochodnych za pomocą rękawów sorpcyjnych oraz cięcie wraku auta w celu bezpiecznego dotarcia do osoby poszkodowanej i ewakuacja jej, a także bezpieczne dotarcie oraz ewakuacja osoby poszkodowanej z dachu z wykorzystaniem technik linowych. Nad właściwym przebiegiem ćwiczeń czuwała wytypowana grupa rozjemców, nadzorujących oraz na bieżąco korygujących wykonywanie zadań taktycznych. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z planem. Na zakończenie przewidziano dla uczestników ćwiczeń ciepły poczęstunek.