KP PSP Wschowa – włączenie jednostki OSP Gola do KSRG

W dniu 10 listopada br. w Goli odbyła się uroczystość wręczenia decyzji włączenia jednostki OSP Gola do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego, Wojciech Kuryłło – Wicestarosta Powiatu Wschowskiego, Jolanta Denesiuk – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego, st. bryg. Tomasz Sosnowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, insp. Tomasz Kłosowski – Komendant  Powiatowy Policji we Wschowie, mł. bryg. Krzysztof Piasecki – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, mł. insp. Maciej  Olejniczak– Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie, dh Andrzej  Nowicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wschowie, Elżbieta  Rahnefeld – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Henryk  Baraniak  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szlichtyngowie  oraz druhny i druhowie OSP Gola i ich rodziny.

Członkowie Zarządu OSP Gola podziękowali osobom, które przyczyniły się do włączenia jednostki do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego. Po wręczeniu podziękowań, głos zabrali zaproszeni goście. Podczas przemówienia nie szczędzili ciepłych słów, gratulacji i życzeń pod adresem strażaków z OSP Gola.

Po zakończeniu głównej części uroczystości organizatorzy zaprosili zaproszonych gości na poczęstunek.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Wschowa