KP PSP Żagań: Polsko – Amerykańskie szkolenie dla młodzieży

27 stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu odbyło się „międzynarodowe” szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczniów. Szkolenie prowadzili żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych z 4 Dywizji Piechoty ze Stanu Colorado, pielęgniarka i żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia z Żaganiu oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. Podczas szkolenia prezentowano techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zaopatrywania złamań i oparzeń, tamowania krwawień oraz wiele innych przydatnych również w życiu codziennym. Prezentowano również sprzęt i wyposażenie medyczne używane przez poszczególne służby. Przedsięwzięcie stanowi pierwszy krok do nawiązania bezpośredniej współpracy żagańskich strażaków z żołnierzami amerykańskimi służącymi obecnie w Polsce.

 Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Grzymała