KP PSP Żagań – spotkanie z zarządcami nieruchomości

W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego 2016/2017 i zbliżającą się porą zimową oraz związanym z tym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń w obiektach mieszkalnych, stanowiących realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, w dniu 3 listopada w obiekcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu odbyło się spotkanie z właścicielami i zarządcami nieruchomości zamieszkania zbiorowego oraz przedstawicielami samorządów z terenu powiatu żagańskiego.

Współorganizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy PSP w Żaganiu st. kpt. Marek Ławrecki i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu Paweł Krzaczkowski pod patronatem Starosty Żagańskiego Henryka Janowicza.

Na spotkaniu przedstawiono statystykę działań ratowniczych prowadzonych na terenie Polski oraz powiatu żagańskiego, związanych z występowaniem tlenku węgla oraz pożarami w obiektach mieszkalnych. Omówiono szczegółowo właściwości tlenku węgla, jego wpływ na organizm ludzki, objawy zatrucia oraz przyczyny występowania tego gazu w obiektach mieszkalnych. Przedstawiono inne zagrożenia dla życia i zdrowia w obiektach budowlanych, tj.: sople i nawisy lodowe, nawisy śnieżne, nagromadzenie śniegu na dachach oraz nietrwale zamocowane elementy budynków i instalacji. Szczegółowo omówiono postawy prawne dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych), instalacji gazowych oraz elektroenergetycznych i piorunochronnych a także dotyczące dojazdów pożarowych do budynków i składowania materiałów palnych na strychach, poddaszach i drogach ewakuacyjne oraz wpływ łamania tych przepisów na rozprzestrzenianie się pożaru i prowadzenie działań ratowniczych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu szczegółowo omówił przepisy prawne dotyczące zasad przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

Na spotkaniu przekazano zarządcom ulotkę edukacyjną kampanii informacyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność.”, w celu zamieszczenie jej na klatkach schodowych w administrowanych budynkach.

Opracowanie i foto: st. kpt. Paweł Grzymała