KP PSP Żagań – Targi Pracy i Edukacji

24 kwietnia 2017 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu pod patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.

Targi miały na celu zapoznanie uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Podczas targów przedstawiciele tutejszej komendy zaprezentowani młodzieży zasady naboru do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych oraz służby przygotowawczej w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Osoby zainteresowane otrzymały materiały informacyjne z poszczególnych szkół pożarniczych oraz gadżety promujące Państwową Straż Pożarną.

Ponadto w ramach prewencji społecznej strażacy przekazywali uczestnikom ulotki edukacyjno – informacyjne dotyczące akcji „STOP pożarom traw” i „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz bezpiecznego zachowania w kuchni i podczas pożaru, a także zasad informowania służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych 112 i 998.

Opracowanie i foto: st. kpt. Paweł Grzymała