KP PSP Żagań – Targi Pracy i Edukacji

19 października 2016 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji „Mój indywidualny plan kariery”. Organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery w Żaganiu oraz 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu pod patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.

Targi miały na celu zapoznanie uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z ofertą edukacyjną oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Podczas targów przedstawiciele tutejszej komendy zaprezentowani młodzieży zasady naboru do służby kandydackiej w szkołach pożarniczych oraz służby przygotowawczej w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Osoby zainteresowane otrzymały materiały informacyjne z poszczególnych szkół pożarniczych oraz gadżety promujące Państwową Straż Pożarną.

Ponadto w ramach akcji „Zgaś Ryzyko” strażacy rozdawali ulotki prewencyjno – edukacyjne dotyczące zagrożeń tlenkiem węgla, bezpiecznego zachowania w kuchni i podczas pożaru oraz zasad informowania służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych 112 i 998.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Grzymała
Foto: KP PSP w Żaganiu