KP PSP Żary „CZAD I OGIEŃ” – EDUKUJEMY

19 i 20 grudnia 2016 r. st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach i mł. bryg. Paweł Hryniewicz – Zastępca Komendanta wystąpili z wykładem na temat zagrożeń związanych z pożarami i tlenkiem węgla w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Przedstawienie przez komendantów informacji kampanii społecznej „Czad i Ogień! Obudź czujność” poprzedziły wystąpienia Pana Janusza Dudojcia – Starosty Powiatu Żarskiego i Pani Małgorzaty Issel – ViceStarosty, dotyczące Poradnika mieszkańca Powiatu Żarskiego „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych”.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Hryniewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
Fotografie: Starostwo Powiatowe w Żarach