KP PSP ŻARY „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ” INAUGURACJA PROGRAMU W POWIECIE ŻARSKIM.

W sobotę, 3 grudnia 2016 r.  w Żarach i Lubsku, dwóch największych miastach powiatu żarskiego, odbyły się otwarte szkolenia dla mieszkańców powiatu z zakresu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Gospodarzami spotkań byli Starosta Powiatu Żarskiego Pan Janusz Dudojć oraz Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski. Spotkania odbyły się w Sali Posiedzeń Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Żarach oraz Sali Lubskiego Domu Kultury, dogodnie usytuowanych obiektach w centrach obu miast. Przybywających uczestników witały zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Żarach i Lubsku. Była możliwość obejrzenia pojazdów i wyposażenia straży pożarnej.

Starosta Powiatu Żarskiego zaprezentował Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych”, a Komendant Powiatowy PSP wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie mł. bryg Paweł Hryniewicz przedstawił zagrożenia związane z tlenkiem węgla i dymem, a bryg. Grzegorz Lisik zaprezentował materiał dotyczący bezpieczeństwa pożarowego budynków i kontroli obiektów prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Kpt. Mariusz Kukuć i st. kpt. Norbert Kawka przeprowadzili instruktaż montażu i użytkowania czujek dymu i tlenku węgla.

Spotkania zakończyły się rozlosowaniem wśród uczestników spotkania dwufunkcyjnych czujek dymu i tlenku węgla. Czujki zostały zakupione przez Powiat Żarski.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Hryniewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach

Fotografie: mł. asp. Paweł Brela, Starszy Inspektor, Wydział Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczy KP PSP w Żarach