KP PSP Żary – HISTORYCZNY ROK 2017 – PIĘĆ NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO GAŚNICZYCH TRAFIŁO DO JEDNOSTEK OSP W POWIECIE ŻARSKIM

W poniedziałek 20 listopada 2017 r. st. kpt. Robert Słowikowski Komendant Powiatowy PSP w Żarach uczestniczył w uroczystym przekazaniu kolejnego nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki IVECO do jednostki OSP Mirostowice Dolne. Samochód został zakupiony z dofinansowaniem dotacji MSWiA dla jednostek OSP woj. lubuskiego z poza krajowego systemu ratowniczo gaśniczego w kwocie 295.000 zł. Całkowity koszt samochodu to 763.830 zł, a kolejne środki pochodziły z WFOŚiGW – 381.915 zł oraz z budżetu Gminy Żary w kwocie 86.915 zł.

15 października 2017 r. do jednostki OSP Złotnik dotarł nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy marki MAN TGM 13.290, którego zakup realizowany był w ramach projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratownicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Lubuskie 2020. Projekt przygotowany i realizowany był przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubskiego
w Zielonej Górze. Całkowity koszt samochodu to 694.950 zł. i 85% tej kwoty pokryte zostanie z w/w projektu.

Miesiąc wcześniej, bo 15 września 2017 roku w jednostce OSP Lubanice pojawił się nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO zakupiony z dofinansowaniem dotacji celowej budżetu państwa dla jednostek OSP woj. lubuskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego w kwocie 238 tys. zł. Nowy wóz kosztował 729.390 zł,
a kolejne środki na zakup pochodziły z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 364.695 zł oraz z gminy Żary 126.695 zł.

Warto również przypomnieć, że 30 czerwca 2017 do jednostki OSP Stara Woda gmina Lubsko przyjechała nowa SCANIA typ P360. Samochód został zakupiony w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Woda, Gmina Lubsko”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Całkowity koszt wozu to ponad 900.000 zł, a 85% tej kwoty (czyli około 800.000 zł), pokryte zostanie z pozyskanej dotacji – projektu.

Przekazanie kolejnego pojazdu pożarniczego tym razem lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Peugeot Boxer wraz ze sprzętem specjalistycznym do jednostki OSP Żary Kunice miało miejsce 22 sierpnia 2017 roku przed Urzędem Miasta Żary. Projekt pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice”. Całkowity koszt zakupu samochodu i sprzętu to 213.921 zł, i również 85% tej kwoty będzie pokryte z pozyskanej dotacji – projektu.

W każdym przypadku Burmistrzowie Żar, Lubska i Wójt Gminy Żary wykazali się wyjątkową aktywnością, stanęli na wysokości zadania i dzięki ich staraniom skuteczność działań ratowniczo gaśniczych, komfort pracy strażaków i zarazem bezpieczeństwo lokalnej społeczności naszego powiatu zdecydowanie wzrośnie.