KP PSP Żary – POŻAR W BAZIE PALIW „APEXIM AB”– ĆWICZENIA

29 września 2016 r. na terenie Bazy Paliw „Apexim AB” w Mirostowicach Dolnych miały miejsce ćwiczenia mające na celu ocenę stanu przygotowania zakładu na wypadek powstania awarii, pożaru na terenie zakładu. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu w otoczeniu zbiorników z paliwem (etylina 95), udzielanie pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej oraz sprawdzenie umiejętności w zakresie właściwej obsługi przez pracowników sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu zakładu. Jednym z elementów ćwiczeń było dokonanie praktycznej próby sprawności zadziałania instalacji zraszaczowej na zbiornikach w celu ochrony zbiorników z paliwem przed nadmiernym promieniowaniem cieplnym od strony płonącego lasu. W roli obserwatorów, rozjemców brali udział wyznaczeni strażacy KW PSP w Gorzowie Wlkp. oraz strażacy KP PSP w Żarach. W ćwiczeniach udział brały również zastępy z JRG PSP w Żarach oraz miejscowa jednostka OSP Mirostowice Dln. Założone cele ćwiczeń zostały osiągnięte, co jest gwarantem dobrego przygotowania zakładu na tego typu zdarzenia.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Grzegorz Lisik, KP PSP Żary