KP PSP Żary – słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na miejscu pożaru składowiska odpadów sztucznych

Na miejsce pożaru w Brożku w powiecie żarskim 24.02.2017 r. w ramach zajęć edukacyjnych przybyli kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Przybyłych słuchaczy szkoły zapoznano z bieżącą sytuacją na miejscu pożaru oraz omówiono sposób organizacji działań ratowniczych, biorąc pod uwagę rozwój pożaru w czasie, przyjęte zamiary taktyczne i ich realizację na poszczególnych szczeblach dowodzenia. Słuchacze SA PSP mogli zapoznać się z organizacją sztabu akcji. Omówiono również specyficzną sytuację pożarową na miejscu prowadzonych działań w odniesieniu do:

  • składowiska odpadów sztucznych,
  • występujących zagrożeń na terenie gminy Brody, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących na terenach leśnych, gdzie przed wojną funkcjonowała fabryka prochu strzelniczego i amunicji.

W drodze powrotnej słuchacze odwiedzili miejsce upamiętniające Wielki Pożar Lasu w Zasiekach z 1982r., wówczas spaleniu uległo 1162 ha lasu. Kolejnym odwiedzonym miejscem była wieża obserwacyjno-widokowa w Jeziorach Wysokich. Na zakończenie słuchaczom zapewniono gorący posiłek na bazie JRG PSP w Lubsku.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia: KP PSP w Żarach