KP PSP Żary – SZKOLENIE Z ZAGROŻEŃ NA OBIEKTACH FARM WIATROWYCH

24 października 2016 r.  strażacy PSP w Żarach odbyli szkolenie w zakresie zagrożeń mogących wystąpić w odniesieniu do obiektów farm wiatrowych. Na terenie powiatu żarskiego obecnie występują 4 tego rodzaju obiekty o wysokości ok. 120m. Planowana jest jeszcze budowa kolejnych obiektów. Tematyką wiodącą odbytego szkolenia były zagrożenia pożarowe oraz możliwości i techniki ewakuacji osób poszkodowanych z wysokości. Szkolenie profesjonalnie poprowadzili: Pan Robert Szuman – instruktor ratownictwa wysokościowego; firma HAWK oraz Pan Paweł Kurzawiński –  kierownik ds. Utrzymania i Eksploatacji; Martifer Renewables Operation & Maintenance Sp. z o.o. Zapoznanie praktyczne z obiektami możliwe było dzięki uprzejmości Senvion Polska sp. z o.o. – producenta i serwisanta farm wiatrowych oraz Gewind sp. z o.o.. W szkoleniu uczestniczyli strażacy PSP szczebla dowódczego oraz dyżurni SK KP PSP w Żarach.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żary