Krew darem życia!

Jednym z najpiękniejszych prezentów, jakim możemy obdarzyć drugiego człowieka, jest ratująca życie krew. Nie ma wspanialszego gestu od tego, kiedy możemy podarować cząstkę samego siebie z nadzieją, że pomoże ona uratować życie i zdrowie wielu cierpiących ludzi. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – strażacy swoją misją traktują szczególnie i wypełniają ją niezależnie od czasu pełnionej służby. Przykładem nieustannej ofiarności jest rokroczne zaangażowanie się w ogólnopolską akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

Do tegorocznej X edycji programu przystąpiło 47 komend Państwowej Straży Pożarnej, 196 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 26 jednostek ratowniczo – gaśniczych. Łącznie 3 686 strażaków oddało 9 343, 521 litrów krwi!

Także i lubuscy strażacy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Wiele z tych akcji sami inicjują i organizują. Dając przykład, zachęcają lokalną społeczność do oddawania krwi i rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych.

Z wielką radością i dumą informujemy, że w gronie laureatów ogólnopolskiej akcji znaleźli się reprezentanci naszego województwa! W kategorii: najaktywniejsza jednostka OSP II miejsce zajęła OSP w Przewozie. III miejsce wśród najaktywniejszych jednostek ratowniczo – gaśniczych zajęła JRG PSP w Sulechowie. Drugim z najaktywniejszych strażaków indywidualnych okazał się druh Andrzej Wąsik z OSP w Starym Kisielinie.

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za wspaniałą, godną naśladowania postawę i życzymy pomyślności, zdrowia oraz nieustającej pasji pomagania drugiemu człowiekowi!

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: archiwum KP PSP w Krośnie Odrz. i KM PSP w Zielonej Górze