Krosno Odrz. – Na pomoc ZEFIROWI

Na pływającym turystycznie po rzece Odrze statku „Zefir”, w maszynowni dochodzi do rozszczelnienia układu paliwowego, w wyniku czego powstaje pożar. Na statku znajduje się dwudziestu pasażerów oraz trzech członków załogi. Samoczynne urządzenia gaśnicze nie zadziałały wobec czego załoga statku podjęła akcję gaśniczą, dzięki której udało się opanować pożar. Na statku przez pewien okres występowało znaczne zadymienie. Wśród pasażerów wybuchła panika, jedna z osób cierpiąca na chorobę układu krążeniowo-oddechowego wymaga natychmiastowej pomocy, dwóch członków załogi, którzy brali udział w akcji gaśniczej ulega poparzeniu. Kapitan statku powiadamia na numer alarmowy 998 jednostkę straży pożarnej o wypadku żeglugowym – pożarze w maszynowni i próbuje jak najbliżej dotrzeć do brzegu. Do portu w Krośnie Odrzańskim przybywają zastępy straży pożarnej wyposażone w łodzie ratownicze. Dopływają do statku, wchodzą na pokład i przystępują do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Następnie ewakuują poszkodowanych na brzeg i przekazują Państwowemu Ratownictwu Medycznemu.
To ogólny scenariusz ćwiczeń z ratownictwa wodnego przeprowadzonych w dniach 11-13 kwietnia br. Celem ćwiczeń było zapoznanie się z zagrożeniami i awariami jednostek pływających mogących wystąpić na śródlądowych drogach wodnych, a także nabycie umiejętności prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, w szczególności wypracowanie technik bezpiecznego podejmowania poszkodowanych ze statku i ich ewakuacji. W ćwiczeniach brały udział zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Krosna Odrzańskiego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziane do realizacji zadań specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego to jest: OSP Bobrowice, Szczawno i Wężyska.

Oprac: mł.bryg. Piotr Jankowiecki oraz bryg. Andrzej Kaźmierak – KP PSP Krosno Odrz.
Zdjęcia: KP PSP Krosno Odrzańskie