Lubuscy strażacy podsumowali miniony rok

26 lutego br. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w roku 2015. Naradę roczną poprowadził komendant wojewódzki st. bryg. Hubert Harasimowicz. Wśród zebranych osób i zaproszonych gości obecni byli: z KG PSP – bryg. Joanna Teler dyrektor Biura Finansów, bryg. Piotr Strawa p.o. zastępcy dyrektora Biura Kadr i Organizacji, mł. bryg. Krzysztof Pietrasik zastępca dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej, mł. bryg. Marek Grębosz zastępca pełnomocnika  ochrony informacji niejawnych; w imieniu wojewody lubuskiego dyrektor biura Waldemar Gredka, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego druh Edward Fedko, przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych, przedstawiciele związków zawodowych, prezes zarządu ZEiRP RP woj. lubuskiego, przedstawiciele straży pożarnych i służb ratowniczych z Brandenburgii, naczelnicy wydziałów KW PSP.

Zanim rozpoczęło się omówienie poszczególnych zagadnień podsumowujących rok, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla strażaków wyróżniających się w służbie. Były to nagrody ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, listy gratulacyjne wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka oraz nagrody komendanta wojewódzkiego PSP. Otrzymali je: st. asp. Tomasz Lewandowski, ogn. Łukasz Demko – KP PSP Sulęcin, mł. ogn. Emil Towpik za szczególne osiągnięcia służbie, w tym za skuteczność i inicjatywę w realizacji zadań ustawowych; st. sekc. Michał Ambroszczyk, st. Michał Mołodczak za akcję uratowania ciężarnej kobiety; st. kpt. Waldemar Konieczny, ogn. Tomasz Kościukiewicz, ogn. Krzysztof Sochacki, mł. asp. Krzysztof Tylmanowski, st. sekc. Tadeusz Fudalin, mł. ogn. Mariusz Szabat, mł. bryg. Rafał Urbański, st. asp. Arkadiusz Ostrycharz, mł. ogn. Przemysław Tokarzewski, st. sekc. Radosław Olczykowski, st. sekc. Radosław Cieśla, st. sekc. Łukasz Kołodziej, mł. kpt. Krzysztof Jankowski, kpt. Piotr Wiliński za akcję usuwania skutków zderzenia cysterny z LPG z dostawczym busem.

Na obszarze województwa lubuskiego działa 19 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz łącznie 337 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 132 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zatrudnienie na terenie województwa lubuskiego – wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło ogółem 926 strażaków oraz 44 pracowników cywilnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku lubuscy strażacy wyjechali do 19 377 wszystkich zdarzeń. Odnotowaliśmy 6 570 pożarów, 12 126 miejscowych oraz 681 alarmów fałszywych. Średnio na każdy dzień 2015 roku przypadały 53 interwencje, co oznaczało że lubuscy strażacy co 27 minut wyjeżdżali do akcji. Nastąpił wzrost ogólnej liczby interwencji o 30,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najwięcej akcji przeprowadzili strażacy z powiatów: gorzowskiego, zielonogórskiego i żarskiego. Ogółem wielkość strat w zdarzeniach 2015 roku zamyka się kwotą 70,2 mln zł. Uratowano mienie wartości wielokrotnie większej – 376,2 mln zł.

Z wybranych akcji największe to:

  • Pożar budynku hotelowo-restauracyjnego w Czyżówku w pow. żagańskim 14 marca 2015 r. Powierzchnia pożaru – 1008 m2, kubatura – 6792 m3. Bez poszkodowanych.
  • Pożar składowiska odpadów o powierzchni 3000 m2 w Kartowicach w pow. żagańskim 16 maja 2015 r. .
  • Pożar hali ocynkowni w Drezdenku w pow. strzelecko-drezdeneckim 27 czerwca 2015 r.. Dodatkowym zagrożeniem był wyciek dużej ilości kwasu solnego, używanego w procesie technologicznym.
  • Pożar na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w pow. Świebodzińskim 19 września 2015 r.. Powierzchnia pożaru – 8000 m2, kubatura – 40000 m3. Akcja gaśnicza trwała tydzień. Działania długotrwałe zakończone w 7. dniu trwania akcji gaśniczej.
  • Pożar budynku gospodarczego o powierzchni 1800 m2 i kubaturze 8400 m3 w Starym Dworze w pow. Międzyrzeckim 21 września 2015 r.. Pożar stwarzał duże zagrożenie dla sąsiednich budynków mieszkalnych i gospodarskich.
  • Usuwanie plamy substancji ropopochodnej na długości 8,5 km na drodze krajowej nr 29 w pow. krośnieńskim. W akcji udział wzięło 15 zastępów JRG i OSP (39 osób). Zużyto 588 kg sorbentu oraz 470 kg neutralizatorów. Działania trwały 8 godzin.
  • Usuwanie skutków bardzo silnych wiatrów w Hetmanicach na początku kwietnia 2015 r. w pow. wschowskim.

W ramach działań inwestycyjnych Komenda Wojewódzka PSP w 2015r. uczestniczyła w realizacji 4 projektów dofinasowanych ze środków UE związanych z zakupem sprzętu. W ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizowano trzy przedsięwzięcia:

  • „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”, w którym zakupiono 3 pojazdy: średni samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód dowodzenia i łączności oraz samochód gaśniczy-ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do przewozu wody o łącznej wartości 2 666 520 zł.
  • „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”, w którym zakupiono 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości 1 895 400 zł.
  • „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, w którym zakupiono 27 jednostek sprzętowych o łącznej wartości 12 854 488,32 zł. Są to: kontener przeciwpowodziowy z zaporami, 2 agregaty prądotwórcze przewoźne, przyczepa do przewozu kontenerów, 5 motopomp przewoźnych do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm3/min. na przyczepach, 3 quady z przyczepami, kontener sanitarny, lekki samochód ratownictwa wodnego, transporter 2 amfibijne pojazdy gąsienicowe z przyczepami,  2 ciężkie samochody ratownictwa chemicznego, samochód nośnik kontenerowy, 2 średnie samochody ratownictwa wodnego, 2 lekkie samochody ratownictwa wysokościowego, średni samochód ratownictwa wysokościowego, 3 samochody zaopatrzeniowy z żurawiem.

Natomiast w ramach projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp. zakupiła 9 szt. łodzi ratowniczych o wartości 498 460,95 zł.

W zakresie prowadzonej przez jednostki organizacyjne PSP działalności kontrolno – rozpoznawczej, której celem jest ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz minimalizacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, strat materialnych a także rozpoznawanie miejscowych zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych przeprowadzono 2518 kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, 9 kontroli w zakładach stwarzających duże lub zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Uzgodniono 140 wniosków dotyczących spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uczestniczono w 208 odbiorach obiektów.

Opracowanie i zdjęcia kpt. Magdalena Bilińska