Lubuska mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Hubert Harasimowicz wziął udział w spotkaniu, które odbyło się 28 stycznia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącego założeń projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego”.  Przedstawienie projektu rozpoczął wojewoda Władysław Dajczak, podkreślając, że  zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawowym założeniem działań rządu. Komendant Wojewódzki Policji insp. Sebastian Banaszak omówił następnie szczegóły projektu, w którym główny nacisk wagę położono na zidentyfikowania wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców zarówno dużych miast, jak i najmniejszych gmin czy miasteczek, niezależnie od ich położenia czy miejsca w strukturze administracyjnej kraju.
Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: KWP