Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Kuratorium Oświaty

W siedzibie Kuratora Oświaty, miało miejsce spotkanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Sławomira Klusek z Lubuskim Kuratorem Oświaty-Panią Ewą Rawą. Spotkanie dotyczyło współpracy obu instytucji, w zakresie prewencji społecznej. Nadrzędnym celem współpracy będzie właściwe przygotowanie przedstawicieli jednostek Państwowej Straży Pożarnej do propagowania wśród dzieci i młodzieży szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura
Zdjęcia: Kuratorium Oświaty