Lubuski komendant wojewódzki PSP z roboczą wizytą w Żarach

30 czerwca 2016 roku st. bryg. Sławomir Klusek – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wizytował Komendę Powiatową PSP w Żarach. Terminarz wizyty był bardzo napięty, ale odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania. Komendant wojewódzki spotkał się ze strażakami w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Żarach i Lubsku oraz strażakami i pracownikami cywilnymi KP PSP w Żarach. Odbyły się również spotkania z włodarzami gmin oraz władzami powiatowymi. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie z Panem Januszem Dudojciem – Starostą Powiatu Żarskiego, w Urzędzie Miejskim w Żarach z Panią Danutą Madej – Burmistrzem Miasta Żary oraz w Urzędzie Miejskim w Lubsku z Panem Lechem Jurkowskim – Burmistrzem Miasta Lubsko. W spotkaniach uczestniczył st. kpt. Robert Słowikowski – Komendant Powiatowy PSP w Żarach. Głównym tematem spotkań z władzami samorządowymi była budowa nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Żarach.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Hryniewicz – oficer prasowy KP PSP w Żarach.