LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PSP Z WIZYTĄ W POWIECIE SULĘCIŃSKIM.

21 lutego 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie odbyło się spotkanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Staży Pożarnej st. bryg. Sławomira Klusek z funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy bieżące dotyczące służby oraz plany na najbliższą przyszłość. Wizyta była okazją do uroczystego wręczenia przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gądkowie Wielkim decyzji o włączeniu jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Następnie Pan Komendant udał się na spotkanie z przedstawicielami samorządu, młodzieżą szkolną w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebowie.

Opracowanie: st. kpt. Waldemar Konieczny
Zdjęcia: KP PSP Sulęcin