Lubuski Komendant Wojewódzki PSP z wizytą w Żaganiu

26 kwietnia 2016 roku teren powiatu żagańskiego odwiedził lubuski komendant wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek. Spotkał się z kadrą kierowniczą, strażakami i pracownika cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu oraz strażakami jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w Żaganiu i w Szprotawie. Komendant spotkał się ze Starostą Żagańskim Henrykiem Janowiczem i Burmistrzem Szprotawy Józefem Rubachą. Podczas spotkań poruszany był również temat inwestycji budowy nowej siedziby jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Szprotawie. W ramach zacieśnienia współpracy z Wojskiem Polskim odbyło się spotkanie z Dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dywizji Jarosławem Miką oraz Komendantem Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu ppłk Franciszkiem Fedczyszynem. Komendant odwiedził również Gminę Brzeźnica gdzie spotkał się z Wójtem Jerzym Adamowiczem i oglądał przebudowany obiekt remizy strażackiej OSP, który zostanie oddany do użytku w roku bieżącym.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Grzymała – oficer prasowy KP PSP w Żaganiu