Manewry Kompanii Gaśniczej powiatu strzelecko – drezdeneckiego na terenie Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie

15 kwietnia w nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie (leśnictwo Wilanów) odbyły się ćwiczenia kompanii gaśniczej Strzelce Krajeńskie wojewódzkiego odwodu operacyjnego, które uzupełniono ćwiczeniami sztabowymi policji i straży leśnej, co pozwoliło praktycznie przećwiczyć koordynację wspólnych działań.
Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie szeroko pojętego przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych podczas gaszenia dużego pożaru kompleksów leśnych. Strażacy ćwiczyli również współdziałanie z innymi podmiotami podczas akcji gaśniczej, zapoznani zostali z wybranymi punktami czerpania wody, doskonalili zasady poruszania się w lesie z wykorzystaniem map wybranych obrębów leśnych oraz udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy oparzonym i poszkodowanym z symulowanymi urazami kończyn odniesionych w pożarze. Gaszenie pożaru wspomagane było przez bardzo celny zrzut z samolotu gaśniczego typu Dromader.
Strażacy uczestniczyli również w poszukiwaniach domniemanego podpalacza, koordynowanych przez policję, który ukrywał się rejonie prowadzonych ćwiczeń.
W ćwiczeniach udział brało łącznie 10 samochodów pożarniczych, w tym 55 strażaków, 1 samolot gaśniczy z Lipek Wielkich oraz siły i środki lasów państwowych z terenu Nadleśnictw Strzelce Krajeńskie.
Manewry były wizytowane przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwach w Szczecinie pana Sławomira Wencla oraz nadleśniczego ze Strzelec Krajeńskich pana Grzegorza Jankowskiego, starostę Edwarda Tyranowicza i v-ce starostę strzelecko – drezdeneckiego Bugusława Kierusa.
Współdziałającą policję reprezentowali: I zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego policji insp. Krzysztof Sidorowicz, komendant powiatowy policji podinsp. Przemysław Muszyński wraz z z-cą.
Ćwiczenie zostały podsumowane przez funkcyjnych Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich, przez przedstawicieli Lasów Państwowych, Policji i władz samorządowych.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniach za duże zaangażowanie oraz sprawną realizację postawionych zadań, natomiast wizytującym nasze manewry, za duże zainteresowanie ich przebiegiem.

Oprac. bryg. Tomasz Górniak – oficer prasowy KP PSP w Strzelcach Kraj.