Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w Lubuskiem

12 lutego Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z szefami służb oraz komendantami Państwowej Straży Pożarnej Policji, oraz Straży Granicznej z garnizonu lubuskiego. W naradzie wzięli udział m.in.: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w MSWiA, gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, Marek Małkowski Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, oraz komendanci z województwa lubuskiego.

Głównym tematem odprawy była realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak zreferował Panu Ministrowi oraz Komendantowi Głównemu PSP jak wygląda realizacja programu modernizacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. lubuskiego.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że współpraca z przedstawicielami służb mundurowych wygląda w Lubuskiem modelowo. Jak wspomniał, ma to też przełożenie na samo bezpieczeństwo, jak i poczucie bezpieczeństwa Lubuszan, które jest wysokie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński w swym wystąpieniu podkreślił, że wysoka ocena wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jest możliwa dzięki ciągłemu ich rozwojowi. Stąd miliardowe inwestycje na służby mundurowe, które gwarantuje program modernizacji. Podziękował za trud włożony w służbę w minionym roku, co skutkowało zagwarantowaniem bezpieczeństwa społeczeństwu. Blisko 90 % osób czuje się bezpiecznie. Jak dodał minister, on oraz jego współpracownicy, będą sojusznikiem wszystkich funkcjonariuszy w realizowaniu postawionych przed nimi zadań. Ale do tego potrzebni są wciąż profesjonalni funkcjonariusze. Dlatego nabór do służby musi być pozytywny. Mundur mają zakładać tylko najlepsi.

Wcześniej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Joachim Brudziński wraz z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską, Wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodą Lubuskim i szefami służb spotkali się z operatorami numeru ratunkowego 112. Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wręczone zostały wyróżnienia dla operatorów numeru z całej Polski. Podczas spotkania przedstawiono informacja na temat funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.