NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA ŁUKASZA JANUSZEWICZA – Z-CY DOWÓDCY JRG Nr 1 PSP w ZIELONEJ GÓRZE

W środę 08 listopada br. mł. bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w asyście zastępców st. bryg. Przemysława Glińskiego i bryg. Jarosława Korzeniewskiego wręczył nagrodę pieniężną kpt. Łukaszowi Januszewiczowi – Z-cy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 PSP w Zielonej Górze. Nagroda została przyznana przez gen. brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za realizowanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, w tym za organizacje i przeprowadzenie szkoleń centralnych z zakresu ratownictwa wodnego na poczet specjalistycznych grup ratowniczych.

Opracował: mł. bryg. Ryszard Gura – oficer prasowy KM PSP Zielona Góra