Narada służb ochrony przeciwpożarowej lasu

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Hubert Harasimowicz wziął udział w odbywającej się w dniach 2-4 marca br. w Łagowie Lubuskim naradzie służb ochrony przeciwpożarowej lasu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Szczecinie. Uczestnikami spotkania są również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, Komend Wojewódzkich PSP w Gorzowie Wlkp. oraz Szczecinie, Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Tematyka narady obejmuje m.in. omówienie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej w 2015 r. oraz wytycznych kierunkowych na rok 2016; prezentację systemu wymiany informacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych a także mapy przeciwpożarowej i dyspozycyjno – operacyjnej; przedstawienie nowej metody określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu oraz wyników prac stałego zespołu ds. ochrony ppoż. lasów województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska