Narada służbowa pionu kontrolno-rozpoznawczego

W dniach 14-15 marca br. na terenie Ośrodka Szkolenia w Łagowie odbyła się narada służbowa pionu kontrolno- rozpoznawczego województwa lubuskiego.

Pierwszy dzień narady, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego, Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP, funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego, poświęcony był postępowaniu egzekucyjnemu, a szkolenie w tym zakresie prowadził pracownik naukowy Wydz Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast drugi, w którym brali udział jedynie pracownicy merytoryczni, poświęcony był sprawom bieżącym pionu kontrolno-rozpoznawczego .