Narada szkoleniowa z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności

W dniach 20-22 kwietnia br. w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada szkoleniowa dla dyrektorów Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich z całej Polski, której inicjatorem był szef Obrony Cywilnej Kraju st. bryg. Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu współpracy transgranicznej służb realizujących zadania ochrony ludności. Przybyłych gości powitali: Robert Paluch – wicewojewoda lubuski, st. bryg. Waldemar Maliński – dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w KG PSP oraz st. bryg. Sławomir Klusek – lubuski komendant wojewódzki PSP.

W trakcie narady komendant wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek omówił współpracę transgraniczną służb ratowniczych na polsko – niemieckim pograniczu na przykładzie podejmowanych działań przez jednostki organizacyjne PSP naszego województwa.

Dzięki dobrej współpracy KW PSP w Gorzowie z Berlińską Strażą Pożarną i zaangażowaniu komendanta dyrekcji północnej pana Friedera Kirchera, jednym z punktów szkolenia była wizyta studyjna w zintegrowanym stanowisku kierowania straży pożarnych i służb ratowniczych w Berlinie, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania służb ratowniczych w ponad 3,5 milionowej aglomeracji. KW PSP w Gorzowie Wlkp. reprezentował z-ca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jarosław Korzeniewski.

Oprac. kpt. Magdalena Bilińska
Foto: Robert Maćkała – LUW