Nasze artykuły w Przeglądzie Pożarniczym – Decyzja administracyjna

Wskazanie na stronę postępowania w sytuacji, gdy następuje konieczność wydania stosownej decyzji administracyjnej, w zależności od kontrolowanego podmiotu.

http://www.ppoz.pl/zajrzyj-do-srodka/nie-tylko-dla-prewentystow/956-decyzja-administracyjna