Nowe kierownictwo KP PSP we Wschowie

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Sławomir Klusek decyzją nr 18/2016 i decyzją nr 19/2016 powołał z dniem 4 czerwca 2016 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie st. bryg. mgr. inż. Tomasza Sosnowskiego oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie mł. bryg. mgr. Krzysztofa Piaseckiego. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, Rzecznik Prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.,
Zdjęcia: st. kpt. Magdalena Zyk.