Nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Chlebowo

W dniu 10 listopada br. w Chlebowie miało miejsce uroczyste przekazanie nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chlebowie. Przekazania dokonał Pan Wojciech Perczak – Wicewojewoda Lubuski, któremu towarzyszyli: bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Kaźmierak – Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim, Mariusz Herbut – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zbigniew Barski – Wójt Gminy Gubin.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlebowie pomimo tego, że nie znajduje się z strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowi duże wzmocnienie operacyjne na terenie gminy Gubin. Dotychczas użytkowany pojazd, to wysłużony 30 letni samochód gaśniczy.

Samochód, który został oficjalnie przekazany dla OSP Chlebowo to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów. Dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3 /min – 8 bar, 470 dm3/min – 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK.

Wartość zadania to 777 360,00 zł, z czego 530 tys., tj. 68% stanowią środki będące w dyspozycji organów administracji rządowej.