Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dąbie

24 sierpnia odbyło się przekazanie pierwszego z siedemnastu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP zaplanowanych na 2019 rok. Pojazd przekazał Lubuski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak dla OSP Dąbie w powiecie krośnieńskim.
 
Na terenie województwa  lubuskiego funkcjonuje 337 jednostek OSP, z czego 141 jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Na terenie powiatu krośnieńskiego  funkcjonuje 26 jednostek OSO z czego 11 jest włączonych do KSRG. Powierzchnia powiatu to 1369 km2 a liczba ludności przekracza 55 tys. Wśród jednostek OSP funkcjonuje OSP Dąbie, która została włączona do KSRG 19 czerwca 1995 roku, decyzją Nr 49/4/KSRG. Obsadę strażaków ochotników jednostki OSP Dąbie stanowi 21 członków.Na wyposażeniu jednostki OSP Dąbie znajdują się dwa samochody gaśnicze średnie, jeden z 1990 r. GBA 2,5/16 STAR oraz nowozakupiony.
 
Informacja o pojeździe.
Samochód, który zostaje dziś oficjalnie przekazany dla OSP Dąbie to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą  odpowiednio 3000 oraz 300 litrów, do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3/min – 8 bar, 470 dm3/min – 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK.
 
Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.
Wartość zadania – 777 360 zł.
Środki NFOŚiGW / WFOSiGW – 380 000 zł.
Dotacja budżetowa dla jednostek OSP w KSRG – 120 000 zł.
Środki z firm ubezpieczeniowych przyznane przez KG PSP – 160 000 zł.
Środki własne OSP – 117 360 zł.