Nowy wóz dla OSP Drezdenko

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak uczestniczył w przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Drezdenka.

Zakup pojazdu został zrealizowany z ogólnopolskiego programu wspierania służb ratowniczych, w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. Wartość pojazdu to kwota 779 820,00 zł, a jej część pokryła Gmina oraz dotacja budżetowa i środki własne OSP.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiada zbiornik wody i środka pianotwórczego oraz  dwuzakresową autopompę o wydajności 1730 dm3/min i 3706 dm3/min. Pojazd wyposażono w linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, instalację zraszaczową oraz maszt oświetleniowy 2x216W.

O jednostce OSP Drezdenko

Jednostka została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 31 sierpnia 1995 roku. Jest to jedna z czterech jednostek KSRG w gminie Drezdenko. Ze 117 członków OSP 38 strażaków jest uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. To jednostka strategiczna w zakresie zabezpieczenia operacyjnego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Jej odległość od najbliższej siedziby Państwowej Straży Pożarnej wynosi 28 km.