Nowy wóz strażacki w Bieniowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył  Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak. 

Przekazany samochód usprawni pracę strażaków oraz zwiększy gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żary.

Koszt samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w ramach Ogólnopolskiego programu wsparcia służb ratowniczych. Wartość pojazdu to 779 820 zł z czego:

  • NFOŚiGW – 280.000 zł,
  • WFOŚiGW – 100.000 zł,
  • dotacja budżetowa dla jednostek OSP w KSRG – 140.000 zł,
  • środki z firm ubezpieczeniowych przekazane przez KG PSP – 10.000 zł,
  • środki samorządowe – Gmina Żary –  249.820 zł.

 Informacje o wozie

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zbudowany na podwoziu IVECO w wersji 4×4 z pojedynczym ogumieniem terenowym, napędzany silnikiem o mocy 319KM (235kW). Kabina brygadowa do przewozu 6 osób (4 ratowników, dowódca, kierowca). Zbiornik wody i środka pianotwórczego 3500 oraz 350 litrów. Do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa o wydajności 1600 l/min.

Ochotnicza Straż Pożarna Bieniów

Jednostka OSP Bieniów włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego od 1 grudnia 2016 r. decyzją KG PSP w Warszawie, należy do mobilnych i prężnie działających jednostek OSP z terenu powiatu żarskiego. Odległość od najbliższej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Żarach do jednostki OSP Bieniów wynosi 13,5 km, w związku z czym część terenu gminy leży w strefie czasu dojazdu przekraczającej powyżej 15 minut dla jednostek KSRG. Z uwagi na różnorodność zagrożeń występujących na terenie gminy Żary, miasta Żary oraz całego powiatu żarskiego (99,72 tysięcy mieszkańców, występowanie dużych obszarów leśnych, strefa przemysłowa z ponad 15 zakładami oraz dwa Zakłady Dużego Ryzyka, ciągi komunikacyjne kolejowe, drogowe) jednostka OSP zapewnia właściwe zabezpieczenie operacyjne północno – wschodniego krańca powiatu żarskiego. W związku z położeniem jednostki OSP Bieniów bezpośrednio przy drodze krajowej dk nr 27 realizuje zadania specjalistyczne na poziomie podstawowym z zakresu ratownictwa drogowego.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcia: LUW