O działaniach na rzecz bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku

Na Bulwarze Nadwarciańskim Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z przedstawicielami służb spotkali się, aby za pośrednictwem mediów przekazać informacje dotyczące stanu przygotowań i prowadzonych działań związanych z bezpieczeństwem podczas zbliżających się ferii zimowych.

– Wszystkie służby zostały zaangażowane do wzmożonego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców województwa lubuskiego – podkreślał Wojewoda Lubuski.

O działaniach prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną na rzecz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych mówił Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sławomir Klusek.

Działania Państwowej Straży Pożarnej poza stałym pełnym przygotowaniem operacyjnym polegają w głównej mierze na działaniach prewencyjnych. Strażacy w całym województwie od kilku tygodni docierają do szkół  prowadząc rozmowy z uczniami na temat bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na akwenach, jak również o zagrożeniach pożarowych. Ponadto prowadzone są pokazy ratownicze na lodzie połączone z edukacją  dzieci i dorosłych.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych służb a mianowicie: Zastępca Komendanta Policji insp. Krzysztof Sidorowicz, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Bogdan Trzpis, Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Pan Grzegorz Rados  – Wicedyrektor Wydział Strategii Edukacji.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP w Gorzowie Wlkp.