O współdziałaniu służb na drodze S3

21 marca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie poświęcone współdziałaniu służb na drodze S3. Inicjatorem spotkania był Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Spotkanie prowadził Dyrektor oddział GDDKiA w Zielonej Górze Pan Marek Langer. Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp. reprezentowali st. bryg. Przemysław Gliński – zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP i bryg. Rafał Urbański – naczelnik wydziału operacyjnego. podczas spotkania omówiono najważniejsze aspekty bezpieczeństwa na drodze S3 dotyczące oznakowania, organizacji ruchu w tym korytarza ratowniczego. Zaproszeni na spotkanie goście z Autostrady Eksploatacji SA przybliżyli role zarządcy drogi podczas działań ratowniczych na przykładzie drogi A2.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.