Odprawa Kadry Dowódczej JRG PSP

W dniach 3-4 marca 2020 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Poligonowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się odprawa służbowa kadry dowódczej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. lubuskiego. Odprawie przewodniczyli: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Lesław Gliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. – bryg. Rafał Urbański oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. – st. kpt. Maciej Iwko. W pierwszym dniu odprawy zostały omówione sprawy związane z tematyką przewozów ładunków niebezpiecznych, które przedstawił w ramach porozumienia przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Następnie podsumowano manewry, ćwiczenia i warsztaty, które zostały przeprowadzone w 2019 roku na terenie województwa. Ponadto omówiono uwagi i wnioski z inspekcji gotowości operacyjnej, które przeprowadzono we wszystkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP oraz stanowiskach kierowania Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP. W drugim dniu odprawy mł. bryg. Rafał Naks – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie omówił sprawy związane z doskonaleniem w JRG PSP. Na zakończenie przedstawiono plany szkoleniowe na rok bieżący oraz podsumowano odprawę.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Maciej Iwko