Odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego.

W dniach 13-14 grudnia 2016 roku w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łagowie Lubuskim odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego. Odprawie przewodniczył Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Kusek. Podczas odprawy omówione zostały najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubuskim jak i zagadnienia dotyczące funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. Jednym z ważniejszych tematów jaki został omówiony, dotyczył prowadzenia postępowań administracyjnych przez funkcjonariuszy pionu kontrolno – rozpoznawczego, zagadnienie to zostało szeroko omówione przez Radcę Prawnego KW PSP oraz Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego KW PSP.

Opracowanie: bryg. Zbigniew Czerniak
Zdjęcie: kpt. Marcin Białowąs