Odprawa operacyjno-szkoleniowa

Od 28 lutego do 1 marca w Ośrodku Szkoleniowo-Poligonowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łagowie odbyła się odprawa operacyjno-szkoleniowa.  Organizatorem odprawy był Wydział Operacyjny KW PSP w Gorzowie Wlkp.  W odprawie wzięli udział dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu woj. lubuskiego. Spotkaniu przewodniczyli zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński oraz naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Rafał Urbański.  Swoją obecnością zaszczycił wszystkich również lubuski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Patryk Maruszak.

Podczas odprawy omówione zostały najważniejsze sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania  systemu ratowniczego oraz struktur odwodowych  PSP. Zaproszeni goście z Komendy Wojewódzkiej Policji przeprowadzili szkolenie dla kadry dowódczej z zakresu bezpiecznego poruszania się związków taktycznych w sposób zorganizowany po drogach. W drugi dzień odprawy zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego połączone z pokazami na pobliskim akwenie.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Szymura, KW PSP Gorzów Wlkp.