Odprawa pionu logistycznego PSP województwa lubuskiego

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyła się odprawa pionu logistycznego Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego, której przewodniczył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusz Drozda.

Odprawa połączona była z videokonferencją szkoleniową prowadzoną przez  Komendę Główną PSP w zakresie realizacji zakupów i odbiorów ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z nowymi wzorami.

Sporządziła: str. Jolanta Marcinkowska
Zdjęcia: str. Jolanta Marcinkowska