Odprawa pionu operacyjnego PSP woj. lubuskiego

8 i 9 czerwca 2017 roku odbyła się odprawa służbowa pionu operacyjnego PSP woj. lubuskiego. Odprawie przewodniczyli zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński i naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Rafał Urbański. W drugim dniu odprawy uczestników odprawy zaszczycił swoją obecnością lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Klusek.

Na odprawie poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na poziomie województwa lubuskiego i kraju. Omówiono zasady szkolenia i doskonalenia zawodowego, oraz zasady funkcjonowania i organizacji specjalistycznych grup ratowniczych COO woj. lubuskiego. Podsumowano ćwiczenia, które odbyły się w województwie w ostatnim czasie. Podczas spotkania poruszono bieżące sprawy dotyczące współpracy jednostek organizacyjnych i wytyczono kolejne kierunki działań. Kierownik sekcji ds. planowania operacyjnego kpt. Piotr Wiliński przeprowadził szkolenie dotyczące sposobów dostarczania wody na duże odległości.

 Opracowanie: kpt. Dariusz Szymura, oficer prasowy KW PSP w Gorzowie Wlkp.