Odprawa służb podległych MSWiA

Minister Mariusz Błaszczak przeprowadził w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze odprawę z szefami służb podległych MSWiA. Jej główne tematy to promowanie właściwych postaw i trwający obecnie program modernizacji. Podczas spotkania Minister zapewnił, iż nie są prowadzone żadne prace nad zmianą w systemie emerytalnym służb mundurowych.

– Podstawowym zadaniem, które postawiłem przed komendantami jest przywrócenie etosu służby – powiedział minister Błaszczak po poniedziałkowej odprawie – Etos służby to gwarancja bezpieczeństwa. Etos to także powołanie, któremu powinni być wierni funkcjonariusze.

Szef MSWiA podkreślił, że przykłady godnych pochwały postaw funkcjonariuszy były widoczne między innymi podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy ich profesjonalizm i zaangażowanie były powszechnie chwalone przez pielgrzymów i wolontariuszy.

Podziękowanie za godne naśladowania zachowanie usłyszało 15 funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, którzy otrzymali dziś nagrody i odznaczenia z rąk ministra. Zaznaczył on przy tej okazji, że od początku swojego urzędowania dba o nagradzanie takich postaw i nadal będzie wyróżniał funkcjonariuszy którzy na to zasługują.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak za szczególne zaangażowanie oraz ponadprzeciętne realizowanie zadań służbowych  wyróżnił następujących funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  1. ogniomistrza Krzysztofa Bańkę – starszego ratownika w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach
  2. starszego aspiranta Marka Gruszkowskiego – dowódcę zmiany w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie
  3. starszego aspiranta Adama Domańskiego – zastępcę dowódcy zmiany
    w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  4. starszego kapitana Dariusza Surmę – dowódcę JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
  5. starszego kapitana Zbigniewa Słomkę – dowódcę JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Podczas briefingu w Zielonej Górze minister mówił także o programie modernizacji służb mundurowych – priorytetowym projekcie MSWiA, wzorowanym na programie zapoczątkowanym w 2007 przez premiera Jarosława Kaczyńskiego. W 2017 r. Na rozwój i modernizację służb będzie przeznaczonych niemal 1,4 miliarda złotych. Około 610 mln złotych z tej kwoty trafi na podwyżki dla około 150 tys. funkcjonariuszy i 30 tys. pracowników. Dzięki temu od 1 stycznia ich pensje wzrosną odpowiednio o 253 i 250 zł.

Program modernizacji składa się z trzech głównych komponentów. Oprócz wzrostu płac, przewiduje też inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę służb.

– Moim zadaniem jest zapewnienie warunków, aby Wasza służba mogła przebiegać we właściwy sposób. W tym celu przygotowałem program modernizacji. Jego efektem ma być wzrastający z roku na rok poziom bezpieczeństwa – powiedział minister.

Opracowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zdjęcia: mł. bryg. Ryszard Gura, kpt. Dariusz Szymura