Odprawa służbowa kadry kierowniczej PSP woj. lubuskiego

26 listopada 2019 r. odbyła się odprawa służbowa Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Patryka Maruszaka z kadrą kierowniczą woj. lubuskiego. W odprawie udział wzięli zastępcy komendanta wojewódzkiego, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Gorzowie Wlkp.  Tematem wiodącym w pierwszej części odprawy był czas służby związany przede wszystkim z omówienia wchodzącego z dniem 27 listopada 2019 r. nowego zmieniającego rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wątpliwości związanych z prawidłowym rozliczaniem czasu służby. Drugą część poświęcono omówieniu spraw bieżących wynikających z pragmatyki służby oraz przypomnieniu kwestii związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: kpt. Justyna Korzeniewska, st. kpt. Magdalena Bilińska
Zdjecia: st. kpt. Dariusz Szymura