Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 8 styczna 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie w 2020 r. zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy” kwotą 450 tys. zł. Pojazd przewidziany jest do użytkowania w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrz.

Umowę podpisali Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP wraz z kpt. Ewą Stecyk – Głównym Księgowym KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Podpisanie umowy z WFOŚiGW na 2020 r.