Podsumowanie kontroli lubuskich escape roomów

Po piątkowej tragedii w koszalińskim escape roomie, gdzie w pożarze zginęło 5 dziewcząt, a jeden mężczyzna odniósł poważne obrażenie, straż pożarna podjęła kontrolę tego typu obiekty na terenie całego kraju. Niezwłoczne działania zostały pojęte przez lubuskich strażaków. Jeszcze tego samego dnia Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak realizując polecenie Komendanta Głównego PSP, nakazał podległym jednostkom dokonać w oparciu o dostępne środki identyfikacji takich lokali na terenie województwa oraz przeprowadzenie w nich pilnych kontroli. Czynności rozpoczęły się już w sobotni poranek i trwały do godzin popołudniowych. W ich trakcie skontrolowano cztery lokale prowadzące taką działalność, poddając weryfikacji stan bezpieczeństwa pożarowego w 13 salach tematycznych.

We wtorek 8 stycznia Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z  Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patrykiem Maruszakiem przedstawili wyniki kontroli w escape roomach na terenie województwa.

W efekcie tych czynności stwierdzono naruszenie szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa we wszystkich kontrolowanych obiektach. W czterech salach tematycznych  charakter ujawnionych nieprawidłowości zdecydował o konieczności wyłączenia ich z eksploatacji (z rygorem natychmiastowej wykonalności) do czasu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. W pozostałych przypadkach wszczęto postępowania administracyjne. Na kontrolowanych nałożono dwa mandaty karne.

 

Opracowanie: KW PSP Gorzów Wlkp.
Zdjęcie: LUW