Podsumowanie roku w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

3 marca 2016 r. w Krośnie Odrz. odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas której podsumowano działania prowadzone w roku 2015 i wskazano priorytety na rok 2016. Na zaproszenie komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzeja Kamińskiego w odprawie uczestniczył wojewoda lubuski Władysław Dajczak, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Hubert Harasimowicz, a także przedstawiciele lokalnego samorządu i szefowie lubuskich służb i instytucji – prokuratury, wojska, policji, ABW, ITD, SOK.

Nadodrzański Oddział SG swoim zasięgiem obejmuje województwa lubuskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Ochraniany przez oddział odcinek granicy państwowej mierzy 716 km (278 z Niemcami i 438 z Czechami). W strukturze Nadodrzańskiego Oddziału SG znajduje się 11 placówek SG (w Gorzowie Wielkopolskim, Świecku, Zielonej Górze – Babimoście, Tuplicach, Zgorzelcu, Legnicy, Wrocławiu – Strachowicach, Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu i Poznaniu – Ławicy); wśród nich są trzy lotnicze przejścia graniczne (Zielona Góra – Babimost, Poznań – Ławica, Wrocław – Strachowice). W strukturze NoOSG znajdują się również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku i Punkt Kontaktowy w Kudowie Zdroju.

W 2015 roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymali lub ujawnili blisko 5 tysięcy osób. Wśród zatrzymanych najwięcej było cudzoziemców, którzy w Polsce przebywali nielegalnie lub nielegalnie przekroczyli (usiłowali przekroczyć) granicę. Ponad połowa (55%) zatrzymanych cudzoziemców to obywatele Ukrainy. Wartość towarów zabezpieczonych w 2015 roku przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG wynosi prawie 55 milionów zł.

Główne zadania, które stoją przed Strażą Graniczną w 2016 roku to szczyt państw NATO, Światowe Dni Młodzieży oraz towarzysząca temu wydarzeniu wizyta papieża w Polsce. Warto podkreślić, że Straż Graniczna świętuje w tym roku 25-lecie powstania.

Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej