Podsumowanie współpracy PSP i WFOŚiGW w 2019 r.

21 stycznia 2020 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,
  • Pan Waldemar Gredka – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
  • Pan Mariusz HERBUT – Prezes Zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
  • Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Janusza Drozda,
  • komendanci powiatowi/miejscy Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego.

Gospodarzem spotkania był bryg. Patryk MARUSZAK – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

W 2019 r. na terenie województwa lubuskiego w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dokonano zakupu pojazdów specjalnych do logistycznego zabezpieczenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, 3 quady oraz doposażono grupy specjalistyczne w środki i sprzęt do użycia podczas działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Zakupiono również pralnice i suszarkę do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych. Zakupiono również 50 ubrań specjalnych 3-częściowych.

Łączna kwota całości zakupionego sprzętu to 1 641 422,17 zł. z tego dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 884 275,55 zł.

Sprzęt i pojazdy, które są efektem współpracy obu instytucji będą wykorzystane w działaniach na rzecz ratowania życia ludzkiego i środowiska naturalnego naszego województwa.
 
Opracowanie: st. kpt. Dariusz Szymura, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Zdjęcia: sekc. Jacek Targoński