Podziękowania od Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubuskiego za wzorową pracę, fachowość i poświęcenie podczas realizacji przedsięwzięć w zakresie warszawskiego szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie