Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w powiecie nowosolskim

Obchody Dnia Strażaka w powiecie nowosolskim odbyły  się w dniu 19 maja 2017r. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. św. Michała Archanioła punktualnie o godz. 12.00.

 Następnie odbył się uroczysty apel na Placu Św. Floriana. Gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli st. kpt. Czesław Młynarczyk powitał serdecznie wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli: st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., druh Władysław Brzechwa – Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Zielonej Górze, Waldemar Wrześniak– Starosta nowosolski, Przemysław Ficner – Wicestarosta nowosolski, Barbara Wróblewska – Wójt Otynia, Izabela Bojko – Wójt gminy Nowa Sól, Paweł Jagasek – Burmistrz Kożuchowa, Henryk Matysik – Wójt Kolska, ksiądz prałat Józef Kocoł – kapelan nowosolskich strażaków, podpułkownik Dariusz Rączkowski – Dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli, nadkomisarz Robert Siemion – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli, bryg. Bogusław Cielebąk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie, st. bryg. w st. spoczynku Marek Szczypczyk – były Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp., st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Rybnicki – poprzedni Komendant Powiatowy PSP w Nowej Soli, druh Stanisław Bator – Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP w Nowej Soli, Ludwik Zaguła – Prezes nowosolskiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Artur Tararuj – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól, Wiesław Daszkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska, Grzegorz Königsberg – Dyrektor „Elektryka”.

 Pan st. bryg. w st. spocz. Marek Szczypczyk przedstawił rys historyczny na temat 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do powiatu nowosolskiego. Potem zostały wręczone odznaczenia i awanse, a następnie odbyło się ślubowanie trzech strażaków przyjętych do służby w ostatnim roku. A kolejnym akcentem było ślubowanie na sztandar członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kolsku. Na koniec uroczystości Komendant Powiatowy wręczył zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków OSP.

 Uroczystość uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Elektryk” z Nowej Soli pod kierownictwem Pana Artura Niemca. Po zakończeniu uroczystości odbył się pokaz sprzętu ratowniczego oraz wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek – tradycyjną grochówkę.