Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w powiecie strzelecko – drezdeneckim

Uroczystości związane z V Powiatowym Dniem Strażaka i Ludzi Lasu w powiecie strzelecko – drezdeneckim w dniu 12 maja br., zostały poprzedzone mszą św., w intencji strażaków i leśników celebrowaną przez proboszcza ks. Dariusza Kaczyńskiego w Kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Uroczysty apel odbył się na stadionie sportowym w Drezdenku. Gospodarzami uroczystości był Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich bryg. Andrzej Cacek oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko. Na uroczystości przybyli między innymi: W-ce Marszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego dh Lech Cabel, przedstawiciele Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Sławomirem Wencel z Nadleśniczymi i pracownikami Nadleśnictw, Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu  Drogowego Bogdan Trzpis, przedstawiciele władz samorządowych z teren powiatu strzelecko – drezdeneckiego na czele ze Starostą strzelecko- drezdenecki Edwardem Tyranowiczem, Zastępcą Bogusławem Kierusem, Burmistrzem Drezdenka Maciejem Pietruszakiem, Wójtami Gminy Stare Kurowo Wiesławem Własakiem i Gminy Zwierzyn Tomaszem Marć, Przedstawiciele Policji na czele Komendantem Powiatowym Policji ze Strzelec Krajeńskich mł. insp. Tomaszem Zgirski oraz  Komendantem Miejskim Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Stanisławem Pankiem oraz wielu innych szacownych gości. W czasie uroczystości odczytano okolicznościowy list gratulacyjny od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

 Podczas uroczystego apelu, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Na stopień starszego ogniomistrza:
Dariusz Grzelak,
Na stopień ogniomistrza:
Jarosław Lewandowski
Na stopień młodszego ogniomistrza:
Remigiusz Parszewski,
Michał Wolski,
Mirosław Zabłocki.
Na stopień starszego sekcyjnego:
Wojciech Janas,
Dariusz Kuczyński,
Michał Wianecki,
Karol Wojtczak.
Na stopień sekcyjnego:
Mateusz Jankowski,
Piotr Lipiński,
Marcin Napierała.
Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono:
Włodzimierza Skwarek 
dh Dariusza Sobczak.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono:
st. ogn. Grzegorza Augustyniaka,
st. ogn. Mieczysława Ciszowskiego,
ogn. Waldemara Dzikowskiego,
ogn. Jacka Osipowicza,
Urszulę Bogała,
Patryka Dera,
Adama Handzel,
Joanne Kaczmarek,
Józefa Koza, Z
bigniewa Szewczyka,
Augustyna Wiernickiego.

 

Podczas święta odbył się również koncert młodzieżowej orkiestry dętej i grupy choreograficznej dziewcząt z batutami oraz równolegle pokazy sprzętu pożarniczego, policyjnego oraz leśnego. Nadleśnictwo Karwin przygotowało dla wszystkich obecnych na uroczystości poczęstunek. Ważnym elementem uroczystości było uroczyste sadzenie drzew w Parku Kultur Świata.

Dziękujemy licznym gościom oraz wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie.